top of page

Věříme, že je efektivnější investovat energii, peníze a čas do nových zdrojů a technologií, než-li udržovat ty stávající. Je zřejmé, že existující systém není dostatečně robustní, aby správně reagoval na současné a budoucí změny a výzvy.


Myslíme si, že klíčem k trvalé udržitelnosti je decentralizace a inteligentní šetrné nakládání s lokálními přírodními zdroji.

bottom of page